Fakta om Italien

  • Geografiska koordinater:

    42º 50’ N 12º 50’ E
  • Yta:

    301,340 km²
  • Kuststräcka:

    7,600 km
  • Folkmängd:

    58,126,000
    • Förväntad livslängd:

    • Män: 77 år
    • Kvinnor: 83 år
    • Religioner:

    • Romersk-katolska 90%,
    • Övriga 10%,
    • Språk:

      Italienska
    • Regeringsskick:

      Parlamentarisk republik
    • Huvudstad:

      Rom
    • Valuta:

      € Euro
    • Tidszon:

      CET
  • italy_a.jpg
  • italy_b.jpg
  • italy_c.jpg